กิจกรรมบริการวิชาการ

ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2
วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”

งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”

บรรยากาศการจัดงานงานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการบริการวิชาการ อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
โครงการบริการวิชาการ อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

โครงการบริการวิชาการ อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมได้มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562

RSS