รางวัลผลงานบุคลากรและนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท ULTIMATE ADVANCE ในนามทีม Indelible Footprints จากการประกวด UDO Asia-Pacific Street Dance Championships 2019

ศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า NUIC
ศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า NUIC

ศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า NUIC

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีกับ ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า NUIC ในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

RSS