รางวัลผลงานบุคลากรและนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับนายณัชพล ตรีสุธน นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท ULTIMATE ADVANCE ในนามทีม Indelible Footprints จากการประกวด UDO Asia-Pacific Street Dance Championships 2019 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Previous Article ศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า NUIC
Print
1044