กิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

โครงการบริการวิชาการ อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมได้มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในจังหวัดนครนายก

Next Article งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
Print
1043