กิจกรรมบริการวิชาการ

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 2 . ขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พืชสัญลักษณ์ตามชื่อหมู่บ้าน เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ ให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้
ขอบคุณ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ และ คณะทำงานทุกท่าน นิสิตที่สละเวลาเพื่อน้องๆในชุมชน
ขอบพระคุณท่านคณบดี
เป็นเกียรติมาร่วมเปิดงานและกิจกรรมในครั้งนี้
ขอบพระคุณท่าน ผอ. พรดา สละพื้นที่ส่วนหนึ่งให้
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช สืบต่อไป
ขอบคุณครับ


ขอบคุณ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ และ คณะทำงานทุกท่าน นิสิตที่สละเวลาเพื่อน้องๆในชุมชน
ขอบพระคุณท่านคณบดี
เป็นเกียรติมาร่วมเปิดงานและกิจกรรมในครั้งนี้
ขอบพระคุณท่าน ผอ. พรดา สละพื้นที่ส่วนหนึ่งให้
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช สืบต่อไป
ขอบคุณครับ

Previous Article งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
Next Article ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
Print
932