เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการตรวจรับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง

kun silprasit 0 753

ดำเนินการตรวจรับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง

เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ ที่พาน้องๆกว่า หนึ่งร้อยคน เข้าเรียนรู้ในฐานต่างๆ ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์

kun silprasit 0 847

ขอบคุณ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยาศาสตร์ ที่พาน้องๆกว่า หนึ่งร้อยคน จากโรงเรียนต่างๆ เข้าเรียนรู้ในฐานต่างๆ ณ แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว องครักษ์

RSS