ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
kun silprasit

ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

คณาจารย์ และนิสิต สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งชุดไทยสัมผัสวิถีไทยย้อนยุค เข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ดูภาพเพิ่มเติม

Previous Article ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม
Next Article การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว
Print
841