เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการตรวจรับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง

kun silprasit 0 604

ดำเนินการตรวจรับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง

RSS