คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

ที่ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

Previous Article โครงการ ECE GAMES ครั้งที่ 6
Next Article อ. ดร. ณภัทร โพธิ์วัน เป็นผู้แทนคณะวัฒนธรรม​สิ่ง​แวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศ​ขึ้นรับรางวัล SWU SDG 2019
Print
642