อ. ดร. ณภัทร โพธิ์วัน เป็นผู้แทนคณะวัฒนธรรม​สิ่ง​แวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศ​ขึ้นรับรางวัล SWU SDG 2019

อ. ดร. ณภัทร โพธิ์วัน เป็นผู้แทนคณะวัฒนธรรม​สิ่ง​แวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศ​ขึ้นรับรางวัล SWU SDG 2019

อ. ดร. ณภัทร โพธิ์วัน เป็นผู้แทนคณะวัฒนธรรม​สิ่ง​แวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศ​ขึ้นรับรางวัล SWU SDG 2019  ระดับชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากท่านอธิการบดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯได้มีการจัดสอบปริญญานิพนธ์ เรื่อง ความแปรผันตามฤดูกาลของโลหะหนักและสารประกอบซัลเฟตในอนุภาคฝุ่นขนาด 2.5 และ 10 ไมครอนบริเวณป่าสงวนชีวมณฑลสะแกราช นครราชสีมา
Print
700

Documents to download

  • 172369_0(.jpg, 732.76 KB) - 159 download(s)

  • 172370(.jpg, 770.06 KB) - 164 download(s)

  • 172371(.jpg, 897.58 KB) - 165 download(s)

  • S__5710003(.jpg, 246.9 KB) - 177 download(s)