โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
sompart

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ สวนสนุกพัทยาปาร์ค จังหวัดชลบุรี อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และทรายแก้วบีชรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อส่งเสริมนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

Previous Article วันที่ 4 สิงหาคม 2563 จัดอบรมการพัฒนาทำสื่อแบบ active learning ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม
Next Article โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนานิสิต : เสริมสร้างความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
Print
719