คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมอบทุนเเละเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่เรียนดี
sompart

คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมอบทุนเเละเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่เรียนดี

คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมอบทุนเเละเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่เรียนดี ในงานโครงการไหว้ครู ระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Previous Article 👏โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพธุรกิจบริการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวผ่าน Airbnb และผลกระทบ​ของธุรกิจที่มีต่อภาคธุรกิจบริการที่พักของประเทศไทย🏬
Next Article โครงการไหว้ครูระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Print
661