โครงการไหว้ครูระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
sompart

โครงการไหว้ครูระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเเละสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดงานโครงการ ไหว้ครูระลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้นิสิตได้รำลึกถึงพระคุณครู และเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้นิสิตรำลึก                      ถึงครู อาจารย์ ที่ได้อบรมให้ความรู้ ตลอดจนสร้างความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องและเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมอันดีงามของไทยร่วมกัน

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมอบทุนเเละเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่เรียนดี
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์
Print
630