โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม

คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯร่วมจัดโครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม ในวันที่ 18 - 19 พ.ค 62  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หาดสามร้อยยอด และวัดพุน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเดินทางเข้ามอบทุนการศึกษา สิ่งของต่างๆ และร่วมทำกิจกรรม ให้เด็กๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก เเละเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน   และมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะของนิสิตและศิษย์เก่า

Previous Article โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑
Next Article โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
1046