ส่วนพัฒนาศักยภาพคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละทีมสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯ เข้าร่วมเเละได้รับรางวัลงานวันเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
sompart

ส่วนพัฒนาศักยภาพคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละทีมสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯ เข้าร่วมเเละได้รับรางวัลงานวันเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

ส่วนพัฒนาศักยภาพคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละทีมสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯ เข้าร่วมงานวันเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงยิมโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

โดย อ.ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯ ทีมงานสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯ

ได้รับเกียรติบัตรเชิดขูเกียรติอาจารย์เเละนิสิตผู้เสียสละทำประโยชน์ในด้านกิจกรรมนิสิตเพื่อมหาวิทยาลัย

เเละได้รับรางวัลเกียรติบัตร โดรงการนิสิตดีเด่น (ประเภทกิจกรรมเพื่อสังคม)  ในโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ครั้งที่ 3

ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Previous Article ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะครบวงจรและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
Next Article เปิดรับสมัคร...บัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3
Print
683