เปิดรับสมัคร...บัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

เปิดรับสมัคร...บัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) ของหลักสูตร ศศม. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ หลักสูตรวทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ เปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2562-14 มิถุนายน 2562 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ http://admission.swu.ac.th

Previous Article ส่วนพัฒนาศักยภาพคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละทีมสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯ เข้าร่วมเเละได้รับรางวัลงานวันเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
Next Article ส่วนพัฒนาศักยภาพนิสิต สโมสรนิสิต และนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
Print
799