เอกสารเผยแพร่และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

the Baldrige Excellence Framework

the Baldrige Excellence Framework

Next Article เกณฑ์การประเมิน EdPEx 2558-2561
Print
1031 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

เว็บลิ้งงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน