โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม

sompart 0 1048

คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯร่วมจัดโครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม ในวันที่ 18 - 19 พ.ค 62  เพื่อเดินทางเข้ามอบทุนการศึกษาและร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หาดสามร้อยยอด และวัดพุน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

RSS