ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

kun silprasit 0 806

ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

kun silprasit 0 766

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”

kun silprasit 0 766

บรรยากาศการจัดงานงานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการบริการวิชาการ อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

kun silprasit 0 836

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมได้มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562

RSS