ภาพบรรยากาศ วิชา ET212 ORGANIC CHEMISTRY IN ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ยุค New Normal
Nuchanard Chongcharoenrungruang

ภาพบรรยากาศ วิชา ET212 ORGANIC CHEMISTRY IN ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ยุค New Normal

ภาพบรรยากาศ วิชา ET212 ORGANIC CHEMISTRY IN ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ยุค New Normal ซึ่งจัดในห้องปฏิบัติการตามแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์และคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำหนดจำนวนผู้เรียนในห้องปฏิบัติการและให้ใส่เสื้อคลุมปฏิบัติการ หน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกันละอองฝอย (face shield) ตลอดการปฏิบัติการ

Previous Article โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนานิสิต : เสริมสร้างความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
Next Article ขอแสดงความยินดีกับนายบารเมษฐ์ ฤกษ์นิพิฐชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
Print
675