ทูตประชาสัมพันธ์ (ดาว-เดือน)  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
sompart

ทูตประชาสัมพันธ์ (ดาว-เดือน)  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

ทูตประชาสัมพันธ์ (ดาว-เดือน) 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
👑ดาว -เปมิกา ตั้งพิพัฒน์พงศ์ (มีน)
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
👑เดือน - อติวัฒณ์ อ่องเล็ก (ซี)
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

Previous Article งาน "ECE รับน้อง Wan Waan Young Wan U"
Next Article ทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว🌿 ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ🌱 “ECE Green Ambassador 2019”
Print
824