ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 
เข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กิจกรรมภายในงาน
- การบรรยายในหัวข้อเรื่อง ”สร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มประสบการณ์ สู่ตลาดแรงงานในทศวรรษที่ 21" โดยวิทยากร “คุณวรเชษฐ์ เขียวจันทร์"
- กิจกรรมจากชมรมศิษย์เก่า และสโมสรนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การให้ปัจฉิมโอวาทแก่นิสิตชั้นปี 4 

#ทีมอีซีอี #ECESWU

Previous Article ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (๖ พฤษภาคม) ครบรอบแปดปี ก้าวสู่ปีที่ ๙
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา
Print
596