คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน 

ซึ่งได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565

(มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Next Article ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
Print
334

Documents to download

  • 3(.png, 827.41 KB) - 71 download(s)