คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ ที่่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

Previous Article ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการปรับตัวของนิสิตสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Next Article งาน "ECE รับน้อง Wan Waan Young Wan U"
Print
913