คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร UKPSF ระดับ FELOW

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

Previous Article เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี (๖ พฤษภาคม) คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 💗 ขอเชิญร่วมส่งคำอวยพรผ่านช่องทางออนไลน์
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรสายวิชาการ ที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
Print
173

Documents to download