กำหนดการการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

กำหนดการการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

กำหนดการการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
16 ธ.ค. 62-13 ก.พ. 63 เปิดรับสมัคร
26 ก.พ. 63 ประกาศสถานที่ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ /สอบข้อเขียน (ถ้ามี) / สอบสัมภาษณ์วิชาการ /นำเสนอโครงร่างวิจัย (ถ้ามี)
29 ก.พ. 63 ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ/ สอบสัมภาษณ์วิชาการ/นำเสนอโครงร่างวิจัย (ถ้ามี)
17 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
27-28 มี.ค 63 กรอกประวัติรายงานตัว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ addmission.swu.ac.th

Previous Article ดร.อังสุมาลิน​ จำนงชอบ​ ดร.จุฑาธิปต์​ จันทร์เอียด คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้เข้าร่วมทีมวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ​ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)
Next Article ระเบียบการการรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS63 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563
Print
1120

Documents to download