ประมวลภาพ:โครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร:การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเชิงพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
Nuchanard Chongcharoenrungruang

ประมวลภาพ:โครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร:การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเชิงพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรม​สิ่ง​แวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เชิง​นิเวศ ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้วยปัญหาเชิงพื้นที่ ผลที่ได้รับการจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไป ในโครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร:การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเชิงพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องเอกฉันท์ มศว ประสานมิตร

Previous Article คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์
Next Article ขอแสดงความยินดีกับทีม Tomato ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”
Print
672

Documents to download